BÁN TIỆM NAILS

BÁN TIỆM NAILS Tiệm khu Mỹ Trắng gần đại học West Chester PA. Giá nails cao, có chỗ đậu xe rộng rãi. Tiệm có 6 bàn 5 ghế, có máy giặt máy sấy, thật...

CẦN SANG TIỆM NAILS

CẦN SANG TIỆM NAILS tiệm ở Warminster, PA cách Phila 30 phút, tiệm có 7 bàn 5 ghế NAILS SALON FOR SALE in Warminster, 7 Tables 5 Pedis Please call 215.444.9811

NEW! TIỆM NAILS CẦN SANG

NEW! TIỆM NAILS CẦN SANG Tiệm trong Shopping Center, khu Cheltenham, PA (Citizens Bank, Dunkin Donuts, Save A Lot, Wine&Spirits, Dollars Tree, Eye Vision, Farmers Insurance, Restaurants, ect...) 6 bàn 7 ghế, phòng wax,...

CẦN SANG TIỆM NAILS

CẦN SANG TIỆM NAILS Tiệm ở vùng Lancaster, PA. Tiệm hoạt động lâu năm, trong khu Mỹ Trắng, rộng 1,000 sqf, có 5 bàn 4 ghế 1 phòng wax. Liên lạc 717.615.8395

SALON FOR SALE/ CẦN BÁN TIỆM NAIL

SALON FOR SALE/ CẦN BÁN TIỆM NAIL Tiệm Nail ở Cherry Hill, New Jersy cách Phila 15 phút, hoạt động 8 năm, rent rẻ, Lanlord tốt. 6 bàn, 4 ghế, 1 phòng wax, phòng...

SALON FOR SALE/ CẦN BÁN TIỆM NAIL

SALON FOR SALE/ CẦN BÁN TIỆM NAIL Tiệm Nail ở Cherry Hill, New Jersy cách Phila 15 phút, hoạt động 8 năm, rent rẻ, Lanlord tốt. 6 bàn, 4 ghế, 1 phòng wax, phòng...

NEW! TIỆM NAILS CẦN SANG

NEW! TIỆM NAILS CẦN SANG Tiệm trong Shopping Center, khu Cheltenham, PA (Citizens Bank, Dunkin Donuts, Save A Lot, Wine&Spirits, Dollars Tree, Eye Vision, Farmers Insurance, Restaurants, ect...) 6 bàn 7 ghế, phòng wax,...

NEW! TIỆM NAILS CẦN SANG

NEW! TIỆM NAILS CẦN SANG Tiệm trong Shopping Center, khu Cheltenham, PA (Citizens Bank, Dunkin Donuts, Save A Lot, Wine&Spirits, Dollars Tree, Eye Vision, Farmers Insurance, Restaurants, ect...) 6 bàn 7 ghế, phòng wax,...

CẦN SANG TIỆM NAILS

CẦN SANG TIỆM NAILS Tiệm ở vùng Lancaster, PA. Tiệm hoạt động lâu năm, trong khu Mỹ Trắng, rộng 1,000 sqf, có 5 bàn 4 ghế 1 phòng wax. Liên lạc 717.615.8395

SALON FOR SALE/CẦN BÁN TIỆM NAIL

SALON FOR SALE/CẦN BÁN TIỆM NAIL Tiệm Nail ở Cherry Hill, New Jersy cách Phila 15  phút, hoạt động 8 năm, rent rẻ, Lanlord tốt. 6 bàn, 4 ghế, 1 phòng wax, phòng ăn, laundry...
Page 3 of 4 1 2 3 4