SANG TIỆM

CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP Tiệm nail vùng Richmond VA. 23231 gần air-port, nằm trong khu chợ Kroger shopping center, good location, rent rẻ, 7 bàn, 4 ghế, 1000sqft. Tiệm mới remodel cần sang...

SANG TIỆM

CẦN SANG GẤP TIỆM NAIL Tiệm ở Ellicott City khu mỹ trắng, khách lịch sự, tip cao, địa điểm tốt. Rent thấp. Điều kiện dễ dàng. Xin liên lạc: 240.447.1719 PVM 622-629 OR 410.442.0100

SANG TIỆM

CẦN SANG TIỆM NAILS Tiệm Nail ở Towson, Mary- land. Tiệm có 10 bàn, 7 ghế, 2 phòng wax. Tiệm có số lượng khách và income ổn định. Tiền rent thấp. Chủ muốn về...

SANG TIỆM

CẦN SANG TIỆM NAIL CẦN THỢ NAILS GẤP Tiệm nằm ở Fredericksburg, VA Exit 130 B of Tiệm nail ở Annapolish, MD khu I95 South. Tiệm rất đông khách, giá cao, tip Mỹ trắng,...

SANG TIỆM

CẦN BÁN TIỆM TÓC Tiệm vùng Fairfax VA trong plaza lớn, khách mỹ trắng, lịch sự, tip rất hậu. Có 6 thợ + 1part time. Tiệm trên 20 năm, chủ cần về hưu. Nếu...

SANG TIỆM

CẦN SANG GẤP TIỆM NAIL Sang tiệm Nails cách Las Vegas 45 phút, income $25,000/month. Rent $2,200/month. Mỹ trắng, Típ hậu trong shopping lớn Walmart / Albersons. Tiệm có 7 máy. L/LTân: 702.505.5698

SANG TIỆM

CẦN SANG TIỆM GẤP Tiệm vùng Richboro PA, khách Mỹ trắng, giá cao. Thích hợp cho gia đình làm, cần sang gấp vì không người trông coi. Giá cả có thể thương lượng. Call...

SANG TIỆM

NAIL SALON FOR SALE 1500sqft located in Conshohocken, PA. 5 pedicure chairs, 8 nail tables, 1 waxing room, and 1 facial room. Low monthly rent. Interesting please contact: 267.886.3189 267.205.6729 • Need nail tech...

SANG TIỆM

CẦN BÁN TIỆM NAILS Tiệm cách South Phila 25’, trên đường Frankford Ave (9227 Frankford Ave 19114). Tiệm rộng 1600 sqft. Rent $1,500/tháng. Xin liên lạc: 215.333.2137

SANG TIỆM

NAIL SALON FOR SALE Newly build nail salon for sale 1,760 sqft on Mainline, good neighborhood! If interested, please call: 215.869.2688 (leave message and I’ll get back to you ASAP!)
Page 116 of 124 1 114 115 116 117 118 124