NEW!!! NHẬN GIỮ TRẺ

Nhà đối diện Eden Center, VA. Có kinh nghiệm và hướng dẫn nuôi dạy trẻ từ nhỏ đến khi đi học, có sân chơi. Xin liên hệ: 571.332.7108

NEW! NEW! NEW! CẦN NGƯỜI LÀM

Cần người giúp việc nhà, nấu ăn và giữ 2 cháu trai sau giờ học, đứa 9 tuổi và đứa 8 tuổi. Lương tháng $1,800. Nhà ở Richmond, VA. Liên lạc: 804.274.0283

CẦN DÌ GIỮ TRẺ

Cần tuyển người lo 1 bé trai 5 tháng tuổi. Nhà ở Bethesda - MD, cách Eden Center 20 phút. Chỉ làm 5 ngày / tuần. Bao ăn ở, hay sáng đi chiều về...

NEW!!! NHẬN GIỮ TRẺ

Nhà đối diện Eden Center, VA. Có kinh nghiệm và hướng dẫn nuôi dạy trẻ từ nhỏ đến khi đi học, có sân chơi. Xin liên hệ: 571.332.7108

CẦN DÌ GIỮ TRẺ

Cần tuyển người lo 1 bé trai 4 tháng tuổi. Nhà ở Bethesda - MD, cách Eden Center 20 phút. Chỉ làm 5 ngày/ tuần. Bao ăn ở, hay sáng đi chiều về cũng...

NEW! CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

NEW! CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ Tìm người giữ trẻ ở New Jersey. Bao ăn ở. Xin liên lạc: 732.330.7719

CẦN NGƯỜI LÀM

Cần người giúp việc nhà, nấu ăn và giữ 2 cháu trai sau giờ học, đứa 9 tuổi và đứa 8 tuổi. Lương tháng $1,600. Nhà ở Richmond, VA. Liên lạc: 804.274.0283

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

Nhà vùng Salisbury, MD. Cần người giữ trẻ. Bao lương $2,000/ tháng. Bao ăn ở, có phòng riêng. Chi tiết liên lạc: 858.610.2975

CẦN NGƯỜI LÀM

Cần người giúp việc nhà, nấu ăn và giữ 2 cháu trai sau giờ học, đứa 9 tuổi và đứa 8 tuổi. Lương tháng $1,600. Nhà ở Richmond, VA. Liên lạc: 804.274.0283

Cần người giữ trẻ

Nhà vùng Annandale- VA 22003. Cần người giữ 1 bé 1 tuổi rưỡi, 3-5 ngày một tuần, 9am-6pm. Bao ăn, có giờ nghỉ trưa. Lương thoả thuận. Liên lạc Hiệp 571.278.2612 (sau 5pm)
Page 3 of 17 1 2 3 4 5 17