MỚI ĐĂNG  CẦN THỢ NAILS

Cần thợ nail nam hoặc nữ biết làm everything, bao lương $800/ tuần trên ăn chia. Tiệm cách South Phila 10 phút lái xe. Xin liên lạc 267.334.3421

MỚI ĐĂNG! CẦN THỢ NAILS GẤP!

Cần nhiều thợ nails làm full time or part time, làm trong tiệm lớn - Đẹp - Đông khách ở khu 52nd St  & Walnut St, Phila. Liên lạc:   215.471.0252 (W) 267.231.7096 (C

Cần Thơ nail

Cần thợ bột hay chân tay nước tiệm Khách sang khu Mỹ trắng. Bao lương 700 hơn ăn chia. Xin liên lạc 609.324.0035

MỚI!!! CẦN THỢ NAILS GẤP

Thợ bột biết làm đủ thứ, biết dip powder càng tốt, bao lương $900 trên ăn chia. Làm ở NJ, cách S. Philly 20’. Khách 100% Mỹ trắng, tip hậu. L/L: C 856.203.2722 *...

CẦN THỢ NAILS

Tiệm nail lớn sang trọng vùng Townson and Washington Blvd. Baltimore cách Silver Spring 20 phút. Cần nhiều thợ nail kinh nghiệm móng bột và tay chân nước, biết waxing càng tốt. Nếu ở...

CẦN THỢ NAILS GẤP

Cần gấp thợ Nail biết làm đủ thứ, hoặc chân tay nước, phải có bằng MD .Xin liên lạc phone: 443.960.4327 W 410.841.9256 C

CẦN THỢ NAILS PHILA

Tiệm khu Roxborough khách lịch sự, giá cao, tip cao cần thợ bột full-time hoac part-time bao lương hơn ăn chia 6/4. Tiệm cách south phila 20 phút và northeast 20 phút. Liên lạc...

CẦN THỢ NAILS !!!

Cần thợ biết làm bột, đủ thứ hoặc chân tay nước. Nhân full time hoặc part time. Tiệm khu mỹ trắng (FISHTOWN). Xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: Cell:  267.693.6604

CẦN THỢ NAILS GẤP

Cần thợ biết làm đủ thứ, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm rộng rãi ở Newark, DE. Good location. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc Lina:...

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ nails. Lương bao $120/ ngày, xin liên lạc: 215.519.5212
Page 192 of 208 1 190 191 192 193 194 208