CẦN GẤP THỢ NAIL

Tiệm ở vùng MD. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Cần gấp thợ bột và tay chân nước.Full time or part time. Xin liên lạc Phương : W: 410.543.2929 C: 856.361.6856

CẦN GẤP THỢ NAIL NAM NỮ

Tiệm nails vùng Ellicott City, MD. Mỹ trắng, đông khách, tip hậu, lịch sự. Cần gấp nhiều thợ nails nam nữ. Bao lương từ $1,300-$1,500/tuần tùy theo khả năng.  W: 410.842.2170 C: 443.851.6472

CẦN GẤP THỢ NAILS

Tiệm vùng Woodbridge, Cần thợ nails, có bằng VA. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Xin liên lạc Jeannie:  703.870.1659

CẦN THỢ NAIL

Tiệm ở Delaware cách Philadelphia Airport 15 - 20 phút lái xe. Cần thợ biết làm đầy đủ có kinh nghiệm và thợ tay chân nước khu mỹ trắng tip cao, bao lương $800-$900/tuần...

CẦN GẤP THỢ NAILS NỮ

Tiệm trong shopping lớn, City Hagerstown, MD. Khu mỹ trắng sang, good tip. Cần thợ nữ or vợ chồng cũng được. Bao lương $800-$1,000 tùy theo khả năng, Có chỗ cho thợ ở xa....

MớI đăNG CẦN GẤP THỢ NAILS

Tiệm nail trên đường 29 ở Silver Spring MD cần gấp thợ nail. Income ổn định, nếu cần sẽ bao lương.Liên lạc: 443.538.4880 301.622.0003

CẦN THỢ NAIL GẤP!!!

Cần thợ nails làm full time or part time. Tiệm ở Phila.  Xin liên lạc:  215.869.4977

Cần thợ nail nữ

Biết làm UV gel, bột, P&W gel $750-$900 trên chia và thợ chân tay nước biết DIP bao lương $110-$140. Tiệm ở Bordentown, NJ. Xin liên hệ: 215.802.0999 215.802.0777

CẦN GẤP THỢ NAILS

Tiệm vùng Bel Air , exit 77B - Maryland . Cần thợ Full/ Part-Time. Lương từ $3700- $4800/ tháng. Bao lương or ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái....

CẦN THỢ NAILS

Cần thơ Nail có kinh nghiện có bằng PA bao lương từ $ 800 đến $900 tuần và chân tay nước lương cao tip hậu City Quakertown Khu vực Mỹ trắng Liên lạc :...
Page 200 of 242 1 198 199 200 201 202 242