CẦN THỢ NAIL NỮ

Tiệm ở West Phila, PA. Cần thợ nữ có kinh nghiệm, có bằng PA. Bao $900/ tuần, trên ăn chia. Cần thợ TCN- chia 5/5. Tiệm mở cửa 9:30am-7:00pm 267.808.8899  C 215.471.8888  W

CẦN THỢ NAIL NỮ

Tiệm ở Hamilton, cách Phila 40 phút, cần thợ nữ biết làm everything hoặc TCN. Chủ thợ vui vẻ, hoà đồng như gia đình. Vui lòng gọi 609.689.4880 732.688.8642 (Hoặc text)

CẦN THỢ NAIL NAM NỮ

Cần nhiều thợ gấp, làm ở NY, gần Canada, không có dịch, mỹ trăng 100%. Nữ biết làm đủ thứ , bao $6,000/ tháng. Nam bao lương $5,500/ tháng. Chân tay nước biết dipping...

CẦN nhiều THỢ NAILS

Thợ bột or tay chân nước. Bao lương hơn ăn chia 6 ngày/tuần. Khu mỹ trắng. Tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Thật lòng xin gọi Michael: 570.846.1310

CẦN THỢ NAIL

Cần thợ nữ , tiệm khu Mỹ trắng ,đông khách, tip cao . Cách south PA , Camden 30 phút. Bao lương $900/6 ngày and up trên chia 6/4 Cũng cần thợ chân tay...

CẦN THỢ NAIL

Cần thợ dip, biết design cơ bản. Tiệm ở East York, PA, tiệm ko làm bột thường nên ko hôi. Khách trắng, sang, kỹ tính. Bao lương cao. Liên lạc OLIVIA: 717.826.8484

CẦN THỢ NAILS NỮ

Cần thợ có kinh nghiệm, biết làm đủ thứ. Bao lương tùy theo khả năng. Làm full-time or part time. Tiệm ở Landsdale, PA. Xin liên lạc: C: 215.833.3248 W: 215.393.5267

MỚI ĐĂNG 03/12/2021 CẦN THỢ NAIL NỮ

Cần thợ làm everything. Tiệm cách phi trường 10 phút, khu Mỹ trắng. Tiệm làm thoải mái, vui vẻ, không khí gia đình. Bao lương tùy theo tay nghề. Xin liên lạc: 215.518.0832 (để...

NEW! 03/12/2021 CẦN GẤP THỢ NAILS

$750/ 5 ngày, over 6/4, commission. Chân tay nước $100-$120. Tiệm ở West Chester, PA , cách KOP 15 phút. Please contact Tiffany: 610.996.0538

CẦN THỢ NAILS

Looking for nails technicians, pay $120/ day- 6/4. Manager position $150/ day-6/4. Please call: 215.460.0186 * Salon for sale in Willow Grow. $50K
Page 218 of 247 1 216 217 218 219 220 247