CẦN THỢ NAIL GẤP

Tiệm cách Phila 20 phút. Cần nhiều thợ nails biết làm đủ thứ. Bao lương $800/ tuần trên ăn chia. Xin liên lạc: 856.308.8124

CẦN THỢ NAILs

Tiệm ở Newark, DE gần UD. Cần nhiều thợ nail, biết  eyelashes càng tốt! Bao 900/1100 tuần tùy khả năng. Cần thợ C/T Nước full or part time. Khách dễ chịu, trắng, tips cao, chổ...

CẦN THỢ NAIL GẤP

Tiệm ở NJ, cách S.Philly 20 phút. Khu Mỹ trắng, cần thợ làm everything & chân tay nước, full time & part time ưu tiên cho thợ có bằng, ăn chia hoặc bao lương...

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ làm everything hoặc thợ chân tay nước cũng được, làm lâu dài, tiệm mỹ trắng, tip cao, chỗ làm vui vẻ thoải mái. Tiệm ở Bensalem, PA. Liên lạc: 267.239.7681 HƯƠNG

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ bột nam or nữ. Tiệm ở DE, cách Phila Int Airport 20 phút. Bao lương hơn ăn chia. Xin liên lạc Jessi: 215.730.6313

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ làm everything, biết tiếng Anh. Bao lương $800 - $1,200/ 6 ngày, trên ăn chia. Làm trên 1 năm có tiền vacation và 4 ngày lễ lớn trong năm. Tiệm ở York...

MỚI!!! CẦN THỢ NAILS GẤP

Thợ bột biết làm đủ thứ nếu biết làm dip powder càng tốt, bao lương $1,000 trên ăn chia và cũng cần thợ tay chân nước, bao $120/ngày. Làm ở New Jersey, cách S....

CẦN GẤP THỢ NAILS

Tiệm trước mặt Casino Live gần Columbia. Tiệm rất đông khách, tip cao. Lương cao làm từ $4,000-$7,000/tháng tùy khả năng. Liên lạc: 410.918.7676 (Gina)

CẦN THỢ NAILS

Tiệm vùng Glen Burnie- Baltimore, MD. Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. nếu cần tiết bao lương, tùy theo khả năng. Xin liên lạc Ngọc: W: 410.609.2338 C:  240.383.8307

CẦN THỢ NAILS

Tiệm vùng Ellicott city, khu mỹ trắng, típ hậu. cần 1 thợ nữ biết làm everything. Chủ vui vẻ, hòa đồng, điều kiện dễ dàng. Xin liên lạc từ (10am-4pm) 410.418.4480
Page 236 of 241 1 234 235 236 237 238 241