CẦN THỢ NAILS GẤP

Cần thợ có kinh nghiệm bột, phải có bằng MD. Chủ sẽ bao lương cho một năm ($1,000-$1,200/ tuần). tiệm ở 95 North, exit 52. Liên lạc cô Kim: 410.807.0124 C 410.752.0070 W

CẦN SANG TIỆM NAILS

Tiệm ở Cockeysville, Maryland. Tiệm có 8 bàn, 8 ghế. 6 thợ. Khu Mỹ trắng, có chợ Giant. Good Tip, Busy shopping center. Moving cần sang. Liên lạc: 443.831.5447 443.956.0491 * Tiệm cũng cần...

TÌM THỢ XUYÊN BANG

Tìm thợ xuyên bang, biết làm everything, vợ chồng ok. Bao lương $1,100/ 6 ngày, hơn ăn chia. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Duy: 906.373.9098

TÌM THỢ NAILS XUYÊN BANG

Tìm thợ NAILS xuyên bang, biết làm everything, vợ chồng ok. Bao lương $1,100/ 6 ngày, hơn ăn chia. Muốn biết them chi tiết, xin liên lạc Duy: 906.373.9093

CẦN THỢ NAILS

Tiệm vùng Bethlehem PA. Cần thợ nail biết làm bột và đủ thứ bao lương $800-$900/tuần. Cần thợ tay chân nước bao lương $600/tuần. Xin liên lạc: 610.704.7134

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ nails khu Drexel Hill. Xin liên lạc Cyndi: 484.462.3852 610.457.6984

CẦN THỢ NAILS!

Cần nhiều thợ nails biết làm everything cho 2 tiệm ở South Jersey, cách South Philly 20 phút, khu vực 100% Mỹ trắng. Bảo đảm lương cao. L/L Nhi: 267.242.1143 856.467.1119

CẦN THỢ TÓC

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C 610.314.9047 | 610.314.9305     W 610.583.0695

CẦN GẤP THỢ NAILS & TÓC

Cần thợ biết làm everything, biết làm facial, massage, wax & eyelash có bằng MD cho 2 tiệm vùng Pikesville và White Marsh MD. Bao lương or ăn chia theo khả năng và kinh...

CẦN GẤP THỢ NAILS

Tiệm vùng Bel Air , exit 77B - Maryland . Cần thợ Full/ Part-Time. Lương từ $3700- $4800/ tháng. Bao lương or ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái....
Page 2 of 404 1 2 3 4 404