Cần thợ TCN, Gel manicure

Tiệm đông khách, new spa chair cần thợ TCN, Gel manicure, wax, thợ bột KN, good income, chung xe OK. L/L: Victor 714-251-4735, 714-261-4119

Cần thợ chân tay nước

Cần thợ chân tay nước và thợ bột biết làm dip càng tốt vùng mỹ trắng khách sang tip hậu cách Bolsa 35 phút. L/L: Nguyệt 714-673-5672
Page 393 of 393 1 391 392 393