MỚI ĐĂNG 03/06/20 CẦN THỢ NAIL NAM- NỮ

Tiệm cách Quakertown 15 phút. North Penn High School 20 phút. Liên lạc: 267.467.8170 C 215.541.1066 W

CẦN THỢ NAILS NỮ

Cần thợ nails nữ biết làm everything. Tiệm cách Six Flax & Jackson Outlet 10-15 phút. Bao lương $1,000/ 6 ngày, hơn chia 6/4. Xin liên lạc: 714.726.5155

NEW! NEW! CẦN THỢ NAILS

Tiệm nail tại Havertown PA. Cần thợ có bằng PA, biết làm everything, đặc biệt là bột nhúng. Xin liên lạc cho Mike: Call hoặc Text: 484.478.3313 Sẽ liên lạc lại trong thời gian...

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ nails nữ, bao $900, trên chia 6/4, típ cao. Trả W2. Tiệm ở Hamilton NJ cách Phila 40 phút. Nếu ở Northeast Phila đi chung xe với chủ. Thật lòng xin gọi:...

CẦN GẤP NHIỀU THỢ NAILS VÀ THỢ CHÂN TAY NƯỚC

Tiệm ở Pike Creek Wilmington DE khu mỹ trắng, tiệm không làm bột. Thợ chính $110-$140/ngày, thợ chân tay nước $100-$120/ngày tùy theo tay nghề, trên ăn chia 6/4. Xin liên lạc Ann: 302.465.4805

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ nails nữ, bao $900, trên chia 6/4, típ cao. Trả W2. Tiệm ở Hamilton NJ cách Phila 40 phút. Nếu ở Northeast Phila đi chung xe với chủ. Thật lòng xin gọi:...

NEW! NEW! CẦN THỢ NAILS

Tiệm nail tại Havertown PA. Cần thợ có bằng PA, biết làm everything, đặc biệt là bột nhúng. Xin liên lạc cho Mike: Call hoặc Text: 484.478.3313 Sẽ liên lạc lại trong thời gian...

CẦN THỢ NAILS NAM-NỮ

Cần thợ nail nam, nữ  có bằng PA, biết tiếng Anh và làm everything. Tiệm cách chợ Bến Thành 35 phút. Bao lương tuần 6 ngày $850-$900 trên ăn chia 6/4. Liên lạc: KIM...

MỚI ĐĂNG

- CẦN THỢ NAILS BIẾT LÀM ĐỦ THỨ BAO $140/NGÀY - CẦN THỢ CẮT TÓC NAM Liên lạc: 267.818.0897 267.584.9009

NEW NEW!  HIRING NAIL TECH NOW!!

Great Pay - Great Tips - Great Hours - Great Location!!! 25 Minutes from South Philly and Upper Darby!  Media PA. WE PAY FOR PARKING! CALL: 215.274.0235
Page 6 of 392 1 4 5 6 7 8 392