CẦN THỢ NAILS

NEW!! CẦN THỢ NAILS GẤP Tiệm ở NJ cách South Phila & Camden 30’. Rất đông khách, vùng mỹ trắng, tipcao. Bao lương $800-$900/6 ngày, trên chia 6/4. Cần thợ tay nước và part...

CẦN THỢ NAILS

NEW! NEW! CẦN THỢ NAIL Cần thợ nail biết làm đủ thứ bao $150/ngày và thợ facial. Tiệm ở Delaware cách South Philly 30 phút. Liên lạc: 215.909.1883

CẦN THỢ NAILS

MỚI MỚI MỚI CẦN THỢ NAILS NỮ GẤP Có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước có bằng PA. Tiệm ở vùng Harleysville, PA. Xin liên lạc: 484.744.4940

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAIL Tiệm nail ở Bear, DE. Cần thợ nam, nữ và tay chân nước. Tiệm Jenny’s Nail xin call: 302.836.0220 Tiệm Kim’s Nail xin call 302.832.8372 Tiệm mùa đông và mùa hè...

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ CHO 2 TIỆM Tiệm tóc (Grand opening) cần nhiều thợ tóc nam, nữ. Tiệm trong shopping center, đông dân cư. Ăn chia 6/4. Tiệm nails (Grand opening)cần nhiều thợ bột, chân tay...

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Cần thợ nails bao lương $800/ trên ăn chia. Tiệm ở Middletown, Delaware, khu Mỹ trắng, tiền tip cao. Có nhà cho thợ ở xa. Xin liên lạc: Juliane : 267.393.3308...

CẦN THỢ NAILS

NAIL TECH WANTED!! Located YORK PA 17403 !! Females or Males!! 6 days open! Weekly make over $1K, Good Tips !! High price!!! Rich neighborhood!!! Wanna jobs call: 717.846.1042 Cần thợ nails nam và...

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Cần thợ nails nam hoặc nữ, tiệm vùng DE cách phi trường 15’, khu mỹ trắng, bao lương trên ăn chia. Liên lạc: 267.243.8321 Or 302.777.0780

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Tiệm nails ở West Chester cần gấp thợ nails biết làm móng bột, chân tay nước. Full time or Part time. Xin gọi: 215.873.9723

CẦN THỢ NAILS

CẦN GẤP THỢ TAY CHÂN NƯỚC NỮ Tiệm ở South Jersey, cách Phila 15’ lái xe, khu Mỹ trắng. Cần gấp thợ nails nữ làm tay chân nước và có kinh nghiệm gel màu....
Page 605 of 645 1 603 604 605 606 607 645