Cần gấp thợ Nam, Nữ có KN làm Bột, Gel

Prescott, Arizona. CẦN GẤP thợ Nam, Nữ có KN làm Bột, Gel, Chân tay nước, bao $1,000- $1,200/tuần 7 ngày tùy theo khả năng. Có phòng cho thợ. 714-854-4450, 714-510-6337

Cần Thợ Bột Dipping (bao $1,100/1-tuần)

Nail vùng biển Marina Del Rey khu trắng, khách du lịch, tip cao, cách Bolsa 30phút, cần Thợ Bột Dipping (bao $1,100/1-tuần), Waxing, Tay chân nước (bao $100/ngày). Tâm: 310-619-9068

Cần thợ giỏi Bột, biết làm Dip

CẦN THỢ giỏi Bột, biết làm Dip, bao lương $600-$900/ 6 ngày. Cách Bolsa 3...

Looking for nail techs who speak English

Cách WESTMINSTER 15’ Guaranteed $80-$140, cần Mani/Pedi, Gel, Bột, SNS (Looking for nail techs who speak English, do acrylic, dip powder, Gel Mani/Pedi professional). Full-set Gel $50, $65 Pedi. 949-419-7865

Cần thợ kinh nghiệm Bột, Nước, SNS

Tiệm Nail in Orange, cách Bolsa 15', đông khách, good tips. Cần thợ kinh nghiệm Bột, Nước, SNS, bao lương theo tay nghề. Cần 1 manager. L/L: 714-247-9141

Tiệm Nail đông khách cần nhiều Thợ Bột, Thợ TCN

Tiệm Nail đông khách cần nhiều Thợ Bột, Thợ TCN, Thợ Eyelash. Bao lương đi chung xe với chủ Xin L/L: 714-725-9420, 714-725-9421

Cần thợ giỏi Bột, biết làm Dip

CẦN THỢ giỏi Bột, biết làm Dip, bao lương $600-$900/ 6 ngày. Cách Bolsa 3 tiếng rưỡi. Có chỗ ở. Làm việc thoải mái. L/L: 928-750-7175

Cần thợ TCN, Gel manicure

Tiệm đông khách, new spa chair cần thợ TCN, Gel manicure, wax, thợ bột KN, good income, chung xe OK. L/L: Victor 714-251-4735, 714-261-4119

Cần thợ chân tay nước

Cần thợ chân tay nước và thợ bột biết làm dip càng tốt vùng mỹ trắng khách sang tip hậu cách Bolsa 35 phút. L/L: Nguyệt 714-673-5672
Page 640 of 640 1 638 639 640