Tiệm Nail đông khách cần nhiều Thợ Bột, Thợ TCN

Tiệm Nail đông khách cần nhiều Thợ Bột, Thợ TCN, Thợ Eyelash. Bao lương đi chung xe với chủ Xin L/L: 714-725-9420, 714-725-9421

Cần thợ giỏi Bột, biết làm Dip

CẦN THỢ giỏi Bột, biết làm Dip, bao lương $600-$900/ 6 ngày. Cách Bolsa 3 tiếng rưỡi. Có chỗ ở. Làm việc thoải mái. L/L: 928-750-7175

Cần thợ TCN, Gel manicure

Tiệm đông khách, new spa chair cần thợ TCN, Gel manicure, wax, thợ bột KN, good income, chung xe OK. L/L: Victor 714-251-4735, 714-261-4119

Cần thợ chân tay nước

Cần thợ chân tay nước và thợ bột biết làm dip càng tốt vùng mỹ trắng khách sang tip hậu cách Bolsa 35 phút. L/L: Nguyệt 714-673-5672
Page 646 of 646 1 644 645 646