CẦN THỢ TÓC (HAIR STYLIST)

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C 610.314.9047 | 610.314.9305     W 610.583.0695

Cần thợ Nails gấp !!!

Tiệm khu North Hollywood, giá cao, tip nhiều. Khách dễ, tìm thợ bột, dip, wax everything. Chủ có thể training thêm nếu muốn học. Có carpool từ Garden Grove. Ped/mani thường $50. Full set...

CẦN GẤP THỢ BARBER

Cần thợ Barber & receptionist , có kinh nghiệm, làm việc Full-time or Part-time. Tiệm  vùng Alexandria, VA đông khách, tip hậu. Xin liên lạc: 571.970.4767 (10AM ~ 8PM)

CẦN THỢ TÓC

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C 610.314.9047 | 610.314.9305     W 610.583.0695

CẦN GẤP THỢ NAILS & TÓC

Cần thợ biết làm everything, biết làm facial, massage, wax & eyelash có bằng MD cho 2 tiệm vùng Pikesville và White Marsh MD. Bao lương or ăn chia theo khả năng và kinh...

BARBERSHOP

Looking for a full/part time employee with military haircut experience. Job location near Ft. Meade Military Base. Located in Odenton, MD. Please contact Gina at 301.785.2885

CẦN THỢ BARBER

Tiệm barber vùng Bristow, Gainesville. Cần gấp thợ barber nam, có kinh nghiệm. Xin liên lạc: 703.209.2790 10482 Bristow Center Dr., Bristow VA 20136

CẦN THỢ TÓC

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C: 610.314.9047- 610.314.9305     W: 610.583.0695

CẦN THỢ TÓC

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C: 610.314.9047- 610.314.9305     W: 610.583.0695

CẦN THỢ NAIL

Cần gấp thợ nail. Biết làm bột và liquid gel. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng . Tiệm trả lương W2 . Xin liên lạc 703-818-2698 (w) 301-646-2709(c)
Page 1 of 141 2 3 14