CẦN THỢ TÓC NAM/NỮ

Tiệm Tóc Bethesda, MD cần gấp thợ nam or nữ có kinh nghiệm tóc nam, có bằng MD. Khách mỹ trắng, tip hậu, lương bao. Xin liên lạc Trí Lê or Alex. CELL 301.602.9882...

CẦN GẤP THỢ LÀM TÓC

Cần thợ làm tóc nam, nữ có kinh nghiệm, làm ở vùng mỹ trắng, lương cao, Tip hậu. Tiệm ở vùng 309 North, cách chợ Bến Thành 30 phút lái xe. Xin liên lạc:...

MỚI ĐĂNG 08/02/2019 CẦN THỢ NAIL GẤP

Cần thợ nail gấp, biết làm đủ thứ. và thợ tay chân nước. Tiệm cách Phila 15- 20 phút. Khu mỹ trắng, tips cao. làm Full time và Part time (2,3,CN). . Liên lạc:...

CẦN THỢ BARBER

Tiệm barber vùng Bristow, Gainesville. Cần gấp thợ barber nam, có kinh nghiệm. Xin liên lạc: 703.209.2790 10482 Bristow Center Dr., Bristow VA 20136

CẦN THỢ BARBER

Trên 3 năm kinh nghiệm. Full time / Part time & Nam / Nữ đều được. Làm tại Ashburn. W: 703.858.9008, C: 703.217.1161 42882 Truro Parrish Drive #107, Asburn, VA 20148

CẦN THỢ BARBER

Cần thợ tóc Nam hay nữ có kinh nghiệm. Tiệm ở Jessup, MD. Xin liên lạc: 443.474.8605

NEW.. NEW.. NEW CẦN THỢ TÓC – BARBER

Tiệm tóc đường Frankford, ngay trạm xe lửa (Bridge + Praft), đông khách, nhiều khách walk-in. Cần thợ nam và nữ, nếu cần bao lương or ăn chia cao. Có trả W-2 nếu cần....

CẦN THỢ BARBER

Tiệm barber vùng Bristow, Gainesville. Cần gấp thợ barber nam, có kinh nghiệm. Xin liên lạc:  703.209.2790 10482 Bristow Center Dr., Bristow VA 20136

CẦN THỢ NAIL & TÓC GẤP

Tiệm ở Virginia cách Eden 35 phút lái xe, khu mỹ trắng, làm 6 ngày/tuần, bao lương $800. Nếu ở xa có chỗ ở. Thật lòng xin liên lạc Ann: C 571.309.7782 C 703.203.401

CẦN THỢ NAILS VÀ TÓC GẤP GẤP

Tiệm trong shopping center lớn. CẦN GẤP: - Thợ Tóc biết làm tay chân nước. - Thợ Bột biết làm design. - Thợ biết làm EYELASHES> Bao lương up to $1000/tuần. Trả W2. Không...
Page 1 of 81 2 3 8