CẦN GẤP THỢ BARBER

Cần thợ Barber có kinh nghiệm, làm việc Full-time or Part-time. Tiệm vùng Alexandria, VA đông khách, tip hậu. Xin liên lạc: 571.312.0306 (10AM ~ 6PM)

CẦN THỢ TÓC NAM

Ăn chia hay bao lương. Liên lạc: Kenny: 267. 210.5194 Hồng:  267.298.0417 Thật lòng muốn làm hãy gọi

CẦN GẤP THỢ BARBER

Cần thợ Barber có kinh nghiệm, làm việc Full-time or Part-time. Tiệm vùng Alexandria, VA đông khách, tip hậu. Xin liên lạc: 571.312.0306 (10AM ~ 6PM)

BARBERSHOP CẦN TUYỂN

Barbershop Alexandria cần gấp thợ Nam-nữ, có kinh nghiệm. làm full time or part time.Xin liên lạc: 703.299.0460

Barber Needed( Ashburn VA)

Hiring professional barber. Full/Part time Guarantee money. Text or Call 703.474.4633   (English) 703.479.1674   (Vietnamese).

cần thợ tóc

Bao lương hay ăn chia. Tiệm đông khách, giá cao. L/L: 267.298.0417 267.210.5194

CẦN GẤP THỢ BARBER

Tiệm Barber Shop vùng Alexandria VA Cần gấp thợ Barber có kinh nghiệm Full Time or Part time. Tiệm đông khách, nếu cần chủ sẽ bao lương tùy theo kinh nghiệm. Thật lòng L/L:...

BARBER NEEDED

Snip Snip Barber Shop Falls church, Vienna location Master Barber needed Busy shop, great clientele Great rates of pay, flexible hours If you match the above pls call or text  Naser: 571.334.6021

BARBERSHOP CẦN TUYỂN

Barbershop Alexandria cần gấp thợ Nam-nữ, có kinh nghiệm. làm full time or part time. Xin liên lạc: 703.299.0460

Cần gấp thợ barber nữ.

Tiệm barber vùng Arlington, cách Eden center 10 phút, tiệm đông khách mỹ trắng tip hậu, cần gấp thợ Barber nữ part time.Xin liên lạc: 571.230.6856
Page 2 of 5 1 2 3 4 5