BARBERSHOP CẦN TUYỂN

Barbershop Alexandria cần gấp thợ Nam-nữ, có kinh nghiệm. làm full time or part time. Xin liên lạc: 703.299.0460

BARBER NEEDED!

Experienced barber in a busy shop. Full-time. Our Shop in Leesburg, VA. Please contact: 703.608.6024

HAIR STYLIST NEEDS

Hair stylist needs Full time/Part time Nail station for rent Ashburn-VA. Prefer text Kim: 703.909.4300

CẦN THỢ TÓC

Tiệm khu Southwest Phila. Giá cao $15. Xin liên lạc: 267.818.0897 267.584.9009
Page 3 of 3 1 2 3