CẦN GẤP THỢ BARBER

Cần Gấp Thợ Barber -NW, DC gần Metro. Tiệm tóc nam đông khách, Cần tìm thợ có tay nghề giỏi. Lương cao, Tip hấp dẫn. Liên Hệ: 571.277.5611

CẦN GẤP THỢ BARBER

Cần thợ Barber có kinh nghiệm, làm việc Full-time or Part-time. Tiệm vùng Alexandria, VA đông khách, tip hậu. Xin liên lạc: 571.312.0306 (10AM ~ 6PM)

BARBERSHOP CẦN TUYỂN

Barbershop Alexandria cần gấp thợ Nam-nữ, có kinh nghiệm. làm full time or part time. Xin liên lạc: 703.299.0460

BARBER NEEDED!

Experienced barber in a busy shop. Full-time. Our Shop in Leesburg, VA. Please contact: 703.608.6024

HAIR STYLIST NEEDS

Hair stylist needs Full time/Part time Nail station for rent Ashburn-VA. Prefer text Kim: 703.909.4300

CẦN THỢ TÓC

Tiệm khu Southwest Phila. Giá cao $15. Xin liên lạc: 267.818.0897 267.584.9009
Page 5 of 5 1 3 4 5