CẦN THỢ TÓC

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C: 610.314.9047- 610.314.9305     W: 610.583.0695

CẦN THỢ NAIL

Cần gấp thợ nail. Biết làm bột và liquid gel. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng . Tiệm trả lương W2 . Xin liên lạc 703-818-2698 (w) 301-646-2709(c)

Cần nhiều thợ nails gấp

Thợ và gia đình nails nào muốn dọn về vùng ấm Texas? Nhiều tiệm lớn đông khách, cần gấp nhiều thợ nails, có nhà và nhiều apartment riêng cho thợ và vợ chồng con...

CẦN THỢ NAILS GẤP – May 2020

Cần thợ chân tay nước (Mani Pedi only) Full time and part time available Bao Lương plus tip cao. We will train! Gần phila ~25 mins Xin liên lạc (text /call):215.605.2670

CẦN THỢ NAILS & TÓC

Tiệm nail và tóc ở Washington DC cần gấp thợ nail và thợ tóc biết làm nail. Xin liên lạc Lucy: 202.216.0800

CẦN THỢ TÓC

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C: 610.314.9047- 610.314.9305     W: 610.583.0695

CẦN GẤP THỢ TÓC – BARBERS

Tiệm Barber ở Alexandria, VA cần gấp thợ nữ có kinh nghiệm. Xin gọi: 703.299.0460

CẦN GẤP: THỢ NAILS, TÓC, BARBERS

Tiệm khu Bethesda, MD. Tiệm đông khách, tip hậu, giá cao, và khách sang. Full time hoặc Part time, bao lương nếu cần. Barber stations for rent. Liên lạc: 301.652.4400

CẦN THỢ TÓC

Cần thợ tóc lái xe khoảng 25 phút từ S. Phila  15 phút từ Upper Darby. Típ cao. Tiệm open Tuesday to Saturday only. Xin liên lạc Tony/Tina: C: 610.314.9047- 610.314.9305     W: 610.583.0695

CẦN GẤP THỢ BARBER

Tiệm vùng College Park MD. Call: 301.441.8277
Page 2 of 15 1 2 3 4 15