CẦN GẤP THỢ BARBER 

Cần thợ barber có kinh nghiệm, làm việc full/part-time, tiệm vùng Alexandria, VA. Tiệm đông khách típ hậu. Xin liên lạc, cám ơn 571.312.0306 (10am ~ 6pm)  

CẦN THỢ TÓC

Tiệm Barber Alexander cần thợ có kinh nghiệm làm full/part-time. Liên lạc tiệm 703.299.0460

CẦN THỢ BABER

Tiệm Barber vùng Silver Spring Maryland cần thợ Barber nam hoặc nữ, full time hoặc part time. Xin liên lạc Tiệm 301.681.1576 Cell 301.642.8665

CẦN THỢ BARBER

Tiệm barber vùng Bristow, Gainesville. Cần gấp thợ barber nam có kinh nghiệm. Xin liên lạc 703.209.2790 10482 Bristow Center Dr, Bristow VA 20136  

CẦN GẤP THỢ BARBER 

CẦN GẤP THỢ BARBER Cần thợ barber có kinh nghiệm, làm việc full/part-time, tiệm vùng Alexandria, VA. Tiệm đông khách típ hậu. Xin liên lạc, cám ơn 571.312.0306 (10am ~ 6pm)  

CẦN GẤP THỢ CẮT TÓC

Tiệm Barber Shop vùng Rockville, MD 20850. Cần thợ Barber gấp biết tiếng anh chút đỉnh. Giờ làm việc 8am-6pm, chủ nhật nghỉ. Liên lạc A Đông, cám ơn Cell 240.441.7648 Bus 301.762.5033  

CẦN THỢ BARBER  

CẦN THỢ BARBER Cần thợ tóc nam nữ fulltime hoặc parttime làm tại Boltimoreville, lương cao tip hậu, khu Mỹ Trắng Shopping Center, xin liên lạc tiệm 410.788.5156  

CẦN THỢ Barber

Tiệm Barber Alexander cần thợ có kinh nghiệm làm full/part-time. Liên lạc tiệm 703.299.0460  

CẦN GẤP THỢ BARBER  

CẦN GẤP THỢ BARBER có kinh nghiệm, làm việc full-time hoặc part-time, tiệm vùng Alexandria, VA, đông khách típ hậu, xin liên lạc 571.312.0306 (10am ~ 6pm)  

CẦN THỢ BARBER 

Cần thợ tóc nam nữ fulltime hoặc parttime làm tại Boltimoreville, lương cao tip hậu, khu Mỹ Trắng Shopping Center, xin liên lạc 410.788.5156 tiệm
Page 3 of 27 1 2 3 4 5 27