Listings tagged with 'Ashland Nai & Spa' (1)

Cần thợ nails gấp

OHIO-Cần thợ nails gấp có kinh nghiệm làm everything,khu mỹ trắng 100%,bao lương $1,200/tuần,có chỗ ở cho thợ,có xe đưa đi làm,tip cao.Xin Liên lac Anh Sơn : 419-564-6811 (cell)