Listings tagged with 'BÁNH CUỐN CÔ BA' (1)

!!! BÁNH CUỐN BÁNH CUỐN !!!

Bánh cuốn tráng tay-gọi (order) mới tráng * Đặc biệt- Lunch ( 2 thanh trì,2 tôm cháy,2 nhân thịt) chỉ 5$/phần Nếu order trên 10 phần - free delivery * Hành Phi - $5/hủ...