Listings tagged with 'CJ NAILS' (1)

Cần thợ nails gấp

Tiệm SOUTH GATE KHU MỄ cách Bolsa 30'.Cần 1 thợ bột & 1 TCN kinh nghiệm gấp,nhiều khách WALK-IN,giờ giấc uyển chuyển BAO : $120-$140/Ngày.Liên lạc : (714)-261-1623 ; (714)-787-9909