Listings tagged with 'Lee Nails' (1)

Cần thợ nails gấp

New York Albany,Cần thợ nails xuyên bang,biết bột,ANC,SNS.Lương bảo đảm $5,500-$6000/tháng hơn chia 6/4.Đặc biệt thợ làm eyelash,Facial chia 7/3.Có nhà cho thợ ở xuyên bang.Call : Tony 413-461-8869 ; 518-482-7438 (W)