Listings tagged with 'Nails & Skin Care' (1)

Sang Tiệm Super Hair , Nails & Skin Care

Vùng Poway cần sang tiệm Tóc & Nails, Skincare : 4 tóc + 3 Spa + 2 bàn Nails + Máy giặt,sấy. Một phòng waxing room. Rent $800, Good location.Liên Lạc : 858-357-4412