Listings tagged with 'S&P Nails' (1)

Cần thợ nail gấp

Tiệm ở NORTH DAKOTA cần thợ nails giỏi,CTN,Dip.Bao lương 1200$-1500$/tuần hơn ăn chia.Tip cao.Không khí làm việc vui vẻ.Chỗ ở thoải mái.Gọi đi làm liền.Liên Lạc : Anh Tuấn 714-804-3708 ; 701-721-6970