Listings tagged with 'Sydnee Rose Nails & Spa' (1)

Cần thợ Nails gấp

Sydnee Rose Nails & Spa in Northridge cần thợ giỏi bột, dipping, Gel & Tay chân nước. Bao lương cao, trên chia 6/4. Trả W2. Xin liên lạc : 818-644-5261. Xin cảm ơn !