• State: Maryland
  • Listed: March 22, 2024 4:01 am
  • Expires: 1 day, 10 hours

Description

 

CẦN BÁN TIỆM NAIL
Tiệm hoặc động trên 25 năm vùng Calvert, Maryland, có 5 bồn, 5 bàn.
Khu Mỹ Trắng, good location.
Income cao. Xin liên lạc:

410.535.6436

Listing ID: 35965fd025cbe64b