• State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: April 11, 2024 4:15 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

CẦN SANG TIỆM NAIL
1.Tiệm ở Eastpoint Mall vùng
Baltimore, MD. Tiệm lớn 4000 Sqf
2. Cold Spring Ln. Baltimore
MD 2200 Sqf
3.Springfield Mall, tiệm lớn 24 ghế
20 bàn. VA 3500 Sqt
4.Bluekley Mill Rd-Willmington, DE
Good Location 2000 Sqf, tiệm mới
gần chợ Wegmans.
5.Southern MD Blvd Dunkist.
Mỷ Trắng Partner cần bán hay hùng hạp cũng được. Xin liên lạc:
(703)628.4682 (443)346.4497
(443).875.1726 (410) 919.319

Listing ID: 62866180bff81ae4