• State: Pennsylvania
  • Listed: May 15, 2024 4:31 pm
  • Expires: 14 days, 21 hours

Description

new !cần gấp
thợ nail
Tiệm nails vùng Wilmington cách phi trương Phila 25-30 phut lai xe .Khu mỹ trắng rất giàu đông khách quanh năm.Làm nhiêu tiền típ tư $700-$1000/tuần tiên tip only.Lương bao cao theo khả năng.Không lam bột..Làm vê sơm 6 giờ .Chủ giúp lây bằng.Chủ phụ tiền đổ xăng.Làm việc thoải mái .
Giỏi sẽ cho mua cổ phần tiệm.
Tiệm chuyên làm chân tay nước không đòi hỏi tay nghê cao.
Liên lạc Kate:

610.888.6746

Listing ID: 9036644e345aee4a