• State: Pennsylvania
  • Listed: May 16, 2024 12:29 am
  • Expires: 50 days, 12 hours

Description

 

MỚI ĐĂNG! CƠ HỘI CHO AI muốn LÀM CHỦ TIỆM NAIL VÀ BUILDING!
Tiệm Nail và building for sale
(Chỉ mua tiệm nail củng okay)
Tiệm cách Phi Trường Phila 5 phút ở Ridley Township
nằm trên đại lộ Mac Dade Blvd
Thật lòng muốn mua. Xin liên
lạc A John.

484.716.3290
để biết thêm chi tiết.

Listing ID: 9776645530fc9a3c