• State: Virginia
  • Listed: May 16, 2024 12:58 am
  • Expires: 50 days, 11 hours

Description

CẦN THỢ CẮT TÓC NAM
tiệm rất đông khách, bao lương
bảo đảm $ 180/ngày hoặc hơn, chưa tính tiền tip, bắt đầu tuần này.
xin ll: 703-409-2808
Need Help, hiring barbers, busy shop, ganreteed  or more a day not including tip call or text me at 703-409-2808 starting this week

Listing ID: 987664559a368849