• State: New Jersey
  • Listed: June 7, 2024 3:09 pm
  • Expires: 13 days, 11 hours

Description

 


CẦN THỢ NAIL
Cần thợ nữ, tiệm vùng mỹ trắng, đông khách
típ cao, tiệm ở south NJ, bao lương
$ 200/ngày trên chia 6/4, chân tay nước
$150/ngày, trên chia 6/4. Xin liên lạc.
609.636.0269
856.246.8449

Listing ID: 769666321fd9f269