CẦN THỢ NAIL NAM NỮ

  • State: New Jersey
  • Listed: July 5, 2024 11:25 pm
  • Expires: 12 days, 10 hours

Description

CẦN THỢ NAIL NAM NỮ
Salon NJ gần S.Phila 20 Phút cần thợ bột bao lương $1000-1200/w hơn chia 6/4, cần thợ chân tay nước $800/w. Khách Mỹ Trắng. Tip cao, liên lạc Thái.

Cell 267.312.9662.
work 856.875.9960

Listing ID: 329668880b9d2ed8