BÁN TIỆM NAILS

  • City: King George
  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: June 2, 2022 5:27 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm nails đẹp, rộng, tiền rent thấp, trong shopping center, Food Lion, King George- VA. Giá cao, típ nhiều, good income. Điều kiện ổn định nên chuyển nghề và chuyển chỗ. Giá bán $95K. Liên lac Anna:

301.648.3760

Listing ID: 2796298eae85a5a3