BÁN TIỆM NAILS

  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: August 23, 2022 4:38 am
  • Expires: This ad has expired
unnamed

Description

Tiệm đẹp, rent thấp, 10 ghế, 9 bàn trong shop-
ping center, Food Lion, King George – VA. Giá

cao, típ hậu, good income, bán $80K. Cũng
cần thợ biết làm bột lương $1,000-$1,500/tuần.
L/L ANNA : 301-648-3760

Listing ID: 3956304597c3cd73