BUILDING FOR SALE & SANG TIỆM NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: August 31, 2022 8:04 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

BUILDING FOR SALE

1 Building và 2 apartments for sale.  2 apartments cho mướn $1,950/tháng và 1 tiệm nail sang với giá  $450K.

SANG TIỆM NAILS

Tiệm nail ở Woodbury- New Jersey, 10 ban 10 ghế, rent $2,100/tháng bao nước, sang với giá $115K.

Liên lạc Nga: 646.479.0256

Listing ID: 266630fbe88a213c