CẦN GẤP THỢ NAILS

  • City: Bel air
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: March 1, 2022 10:02 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Bel air, Maryland. Tiệm hoạt động lâu năm.Tiệm bill nhiều khách , 100% mỹ trắng, nằm trong Shopping Center, kế bên chợ, giá cao, tip hậu. Tiệm làm rất gia đình. Cần thợ biết làm mọi thứ hoặc thợ chân tay nước, cần sơn tốt. Nếu anh chị có nhu cầu bao lương để yên tâm làm việc thì em cũng đáp ứng. Xin liên lạc:

443.204.2060

410.638.7776

Listing ID: 129621e9735307fa