CẦN GẤP THỢ NAILS

  • City: CARLSBAD/OCEANSIDE
  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: April 18, 2019 7:22 pm
  • Expires: This ad has expired
81
123

Description

****CẦN GẤP THỢ NAILS***
Tiệm vùng CARLSBAD/ OCEANSIDE, cần thợ Nails gấp, lương cao, tip hậu, trả W2. ( Chia rồi trên $1,300/tuần, tùy theo kinh nghiệm). Thợ mới có bằng sẽ training lên gel, dip và bột. L/L: CELL : 760-529-7412
WORK: 760-720-5291

Listing ID: 6205cb8ce129a283