Cần Gấp Thợ Nails. Biết làm bột và tay chân nước. Tiệm vùng md gần Columbia tiệm đông khách lắm. Tip hậu lương từ 5000 / tới 12000 tháng chủ làm vui vẻ hoà đồng chia thợ công bằng. 410 9187676 Nếu cần chủ sẽ bao lương tuỳ theo tay nghề

  • Listed: February 12, 2023 11:22 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần Gấp Thợ Nails.
Biết làm bột và tay chân nước. Tiệm vùng md gần Columbia tiệm đông khách lắm. Tip hậu lương từ 5000 / tới 12000 tháng chủ làm vui vẻ hoà đồng chia thợ công bằng.

410 9187676
Nếu cần chủ sẽ bao lương tuỳ theo tay nghề

Listing ID: 32063e9747de3b75