Cần GẤP Thợ Nails bột, Bao hoặc Chia, Income Cao. Chổ ở miễn phí. Tiểu bang N.C.

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: June 5, 2018 11:55 pm
  • Expires: This ad has expired
4

Description

tiểu bang North Carolina. Cần thợ Bột. Bao Lương hoặc Chia. Income Cao và rất ổn định. Tiệm luôn đông khách, vui vẻ thân mật, không khí như trong nhà. Có sẵn chổ ở miễn phí cho Thợ ở xa. Mọi chi tiết liên lạc TRƯỜNG (678) 761-9666

Listing ID: 5315b17228445ecd