CẦN GẤP THỢ NAILS NỮ

  • City: City Hagerstown
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: January 12, 2020 4:55 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm trong shopping lớn, City Hagerstown, MD. Khu mỹ trắng sang, good tip. Cần thợ

nữ or vợ chồng cũng được. Bao lương $800-$1,000 tùy theo khả năng, làm với tính cách gia đình. Có chỗ cho thợ ở xa. L/L Johnny:

W: 301.790.3772

C: 240.469.7584

Listing ID: 145e1b3caa6590c