CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP

  • City: New Jersey
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: May 4, 2022 6:17 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Bao lương $1,200/ tuần, trên ăn chia. Vợ chồng cũng nhận luôn. Tiêm khu mỹ trắng, típ cao, tiệm ở New Jersey, cách Phila 1 tiêng.

Thợ tay chân nước không kinh nghiệm cũng nhận luôn. Liên lạc:

Có phòng cho share.

732.687.1867 C

732.363.5929 W

Listing ID: 9726272bd8bac2de