CẦN NHIỀU THỢ NAILS

  • City: Swedesboro
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: May 12, 2019 2:42 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần nhiều thợ nữ biết làm đủ thứ ở Swedesboro, NJ cũng bằng đường đến Sicklerville hay Washington township, NJ từ mọi hướng. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Làm trên $1,000/6 ngày và bao lương. Làm ngắn giờ. L/L: 856.397.8443 hay 856.776.3763
Địa chỉ tiệm: 2015 Route 322, NJ 08085

Listing ID: 9055cd830a16a7d5