CẦN NHIỀU THỢ NAILS

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: August 4, 2019 3:45 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm phát triển lớn, cần nhiều thợ nails muốn tìm chỗ làm ổn định. Làm sau 1-2 năm sẽ có quyền lợi lâu dài. Tiệm cần eyelash extension/make up artist/massage therapist/esthetician. Muốn biết chi tiết, xin gọi:

Ann: 267.575.7534

Heidi: 267.980.1149 (chị Hiển)

* Có nhận thợ học nghề

Listing ID: 715d46fd5504e49