CẦN NHIỀU THỢ NAILS

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: October 6, 2019 3:43 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm phát triển lớn, cần nhiều thợ nails muốn tìm chỗ làm ổn định. Làm sau 1-2 năm sẽ có quyền lợi lâu dài. Tiệm cần eyelash extension/make up artist/massage therapist/esthetician. Muốn biết chi tiết, L/L: Ann: 267.575.7534

Heidi: 267.980.1149 (chị Hiển)

* Có nhận thợ học nghề.

Listing ID: 9755d9a0b674c8ce