CẦN NHIỀU THỢ NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: November 24, 2019 4:54 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Làm full or part time, bột và thợ làm tay chân nước. Tiệm ở NJ cách South Philly 15’. bao lương, trên an chia, tùy theo kinh nghiệm. Làm việc vui vẻ, khách mỹ trắng. lương cao, típ hậu. L/L: 215.688.0698

Listing ID: 9925ddab57fa2865