CẦN SANG NHÀ HÀNG

  • Listed: May 19, 2021 8:30 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần sang lại nhà hang Việt nam ở Jacksonvilie NC. Khu đông dân cư. Khách toàn Mỹ. income cao. Nhà hàng đã hoạt động trên 5 năm, thành phố chỉ có 1 nhà hàng Việt Nam duy nhất. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc

Thành 910-382-1820

Trang 910-546-6386

Listing ID: 6560a57503e2f0f