CẦN SANG NHÀ HÀNG PHỞ

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: September 15, 2020 4:26 pm
  • Expires: This ad has expired
SingleCartoonRealtorAlice_2-512
imagesd90b6470-adc8-4371-aa88-769278bfc1d7IMG_2505-scaledIMG_20171107_190857134

Description

CẦN SANG NHÀ HÀNG PHỞ
VÙNG VISTA, SAN DIEGO VÌ MUỐN RETIRED, CHỈ LUÔN CÔNG THỨC NẤU
Mở cửa được 7 năm ở vùng Mỹ
Mẽ và có nhiều khách quen. Nếu có nhã ý xin nhắn tin số
760-880-2699

Listing ID: 4325f60eae5b351a