CẦN SANG TIỆM NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: September 1, 2019 3:27 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở New Jersey, khu mỹ trắng, có 9 bàn, 9 ghế, good location. Sang vì move đi tiểu bang khác. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

609.646.7973     W

609.377.1097     C

Listing ID: 7975d6be2f50f771