CẦN SANG TIỆM NAILS

  • City: Ocean City
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: October 17, 2021 3:40 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiêm ở Ocean City, MD , kế chợ Food Lion .Tiệm có 6 bàn 6 ghế hoạt động 27 năm. Khachs Mỹ trắng, giá cao, tips hậu. Chủ lớn tuổi muốn về huu cân sang laị

Lien lạc tony:  443.513.0063

410.213.1173 (W)

Listing ID: 803616c435123459